ما سه نفر بودیم
گروه نورو مارکتینگ لیمبیک، یک گروه تبلیغاتی خلاق است که محور فعالیت آن بر اساس بازاریابی حسی و بازاریابی عصبی است ما سال ها در زمینه بازاریابی و تبلیغات تلاش کرده ایم و تجربه های بسیاری به دست آورده ایم. تحقیقات و آزمون و خطاهای بسیار ما را به سمت بازاریابی عصبی و حسی آورده است. داستان شکل گیری ما، داستان خیلی عجیبی نیست. مدت ها بود که حرف های جدیدی برای گفتن در عرصه تبلیغات داشتیم و به وضعیت فعلی تبلیغات کشور و رویکردهای اشتباه و تاریخ مصرف گذشته ی آژانس ها و شرکت های بزرگ که باعث ارتباط زدگی فراوان در این سال ها شده بودند معترض بودیم و نقد های اساسی داشتیم. به همین جهت، یک روز سرد زمستانی تصمیم گرفتیم کنار هم جمع شویم و با جدیت بیشتر و تحقیق و مطالعه و پژوهش، نگاهی جدید به تبلیغات و بازار محتوا داشته باشیم
ما اعتقاد داریم که " دوست داشتنی بودن " مهم ترین مساله در هر چیزی است. پس تصمیم گرفتیم دوست داشتنی باشیم و هر چیزی که " دوستش داشتیم " را تبلیغ کنیم. افتخار ما، شرکت ها و مجموعه هایی نیستند که با آن ها کار کرده ایم، بلکه شرکت ها و مجموعه هایی هستند که حاضر به همکاری با آن ها نشدیم
هسته اصلی لیمبیک را قرن ها پیش ما سه نفر تشکیل داده ایم