استارت آپ ها، گروه های مورد علاقه ما هستند. لیمبیک برای استارت آپ ها، برنامه ها و پیشنهاد های ویژه ای دارد. دلایلی که باعث می شود تمایل زیادی به کار به استارت آپ ها داشته باشیم، به شرح زیر است
برای شکستن ساختــــارهای قدیمی می جنگند
ابزار اصلی توسعه آن ها تکنولوژی های جدید است
شور و اشتیاق فراوانی در تحقق رویاهایشان دارند
با داشته های کم، اما اهداف بزرگ راه اندازی می شوند
ردیف های شغلی جدیدی را در مسیرشان ایجاد می کنند
محور تشکیل و توسعه آن ها، خلاقیت و استعداد است
نـــوگرا هستند و بر روی محصــــولات جدیـــد تمرکز دارند
این ویژگی ها برای لیمبیک، ارزشمند است، چرا که لیمبیک نو گراست و همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، در لیمبیک جایی برای پیرمردها نیست و استارت آپ های جوان دوستان خوبی برای ما هستند و پذیرای حرف های جدید ما در تبلیغات دنیای کسب و کار خواهند بود
لیمبیک برای استارت آپ ها پکیج های ویژه ای دارد. اگر شما ایده ای دارید و در فکر راه اندازی یک استارت آپ هستید، می توانید به عنوان یک گروه تبلیغاتی خلاق که محوریتش بازاریابی حسی و عصبی است
روی لیمبیک حساب ویژه ای باز کنید
خدمات ما برای استارت آپ ها
برگزاری جلسات مشاوره امکان سنجی
طراحی مسیر کسب و کار
بیزینس پلن و بیزینس مدل
برنامه ریزی محتوایی
بازاریابی
تبلیغات
طراحی کمپین های خاص
برندسازی و برنامه اجرایی برندسازی
استارت آپ هستم
می خواهم استارت آپ راه اندازی کنم